marzec 2024

Budo Bushi Fighting Championships 2024 online

Budo Bushi Fighting Championships 2024 online – Podczas seminarium w Lubeni tj 16.03.2024 r. organizator mistrzostw Mistrz Stanisław Majchrzak wręczył medale, dyplomy i pasy za zajęcie miejsc w swoich kategoriach dla naszych zawodniczek i...

17.03.2024 – Zamknięty trening dla grupy WMAA-ROC

17.03.2024 r. w Lubeni został przeprowadzony zamknięty trening dla grupy WMAA-ROC Podkarpacie przez mistrzów GM Toni Finkien-Schaffrath 10 Dan., GM Frank Jost 10 Dan, GM Freddy Bar 7 Dan, GM Thomas Merzbach 7 Dan....

15.03.2024 – Egzamin na stopnie mistrzowskie

15.03.2024 w Lubeni został przeprowadzony egzamin na stopnie mistrzowskie w stylu Chan Shaolin Si Dju Su Kung-Fu z elementami Kempo Naadaa. Do egzaminu przystąpili i uzyskali stopnie: Sifu Grzegorz Marchel 5 Dan, Sifu Krystian...

2.03.2024 – Zawody Sportowe Kempo Kung-Fu Fighting Worriors

2.03.2024 roku w Rzeszowie odbyły się zawody zorganizowane przez nasza szkołę – Kempo Kung-Fu Fighting Warriors. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach: Kata, Kata z bronią, Duo-system oraz walki w formule Soft-Kalaki. Wielkie gratulacje dla wszystkich...