Get Adobe Flash player


Instruktor Kamil Solecki

1 Dan Chan Shaolin Si Kung-Fu

1 Dan Dju Su

Magister wychowania fizycznego

Kamil Solecki swoją drogę w sztukach walki rozpoczął w 2007 roku w oddziale Podkarpackiej Szkoły Praktycznej Samoobrony w Straszydlu, prowadzonym przez Mistrza Rafała Matułę. Następnie od 2008 roku kontynuował naukę w założonej przez swojego Mistrza Szkole Sztuk Walki
i Samoobrony Bushi-Do. Od 2012 roku jest czynnym instruktorem tejże szkoły. W 2016 roku przystąpił do egzaminu przed międzynarodową komisją, której przewodniczył spadkobierca stylu Mistrz Toni Finken-Schaffrath 10 Dan, uzyskując stopień mistrzowski 1 Dan. Szkoli medalistów zawodów krajowych i zagranicznych, a jeden z jego uczniów rozpoczął pracę instruktorską. Współorganizuje zawody sportowe, wyjazdy sportowo-rekreacyjne oraz kursy, warsztaty
i seminaria z zakresu sztuk walki. W latach 2013-2018 studiował wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, uzyskując tytuł magistra. Od 2019 roku pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Tyczynie.

Uprawnienia:

Członek Kolegium Dan World Martial Arts Associations – Republic of China

Członek Kolegium Dan Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony Bushi-Do

Egzaminator na stopnie uczniowskie

Sędzia klasy B International Budo Federation

Instruktor samoobrona

Instruktor Ju-Jitsu

Instruktor sportu pływanie

Instruktor sportu snowboard

Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży